सशस्त्र प्रहरी बल,नेपाल को अनलाईन भर्ना प्रणालीमा स्वागत छ ! << Click Here - फारम भर्नूपुर्ब ध्यानपुर्बक पढ्नुहोला >>

 साथमा लिएर आउनु पर्ने अनिवार्य कागजपत्रहरु यस प्रकार छन् :-
हालसालै खिचको पासपोर्ट साईजको पुरै मुखाकृत देखिने ३ प्रति कलर फोटो नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि विज्ञापन भएको पदको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि शैक्षिक योग्यताको चारित्रिक प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि परिषदमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ( सम्वन्धित व्यावसायिक परिषदमा नाम दर्ता हुनु पर्ने पदको लागि मात्र ) Online फारम भरिसकेपछि निर्माण भएको PDF फाईलको A4 साईजमा १ प्रति प्रतिलिपि विभिन्न सेवा तथा पदको लागी उमेर तथा योग्यता यस प्रकार हुनु पर्नेछ :-
पदयोग्यताउमेर( वर्ष)उमेर(विभागीयको हकमा)( वर्ष)
सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकस्नातक ( Bachelors) पास21-2521-30
सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक ( कानून )कानुनमा स्नातक ( Bachelors in Law) पास21-2521-30
सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक ( लेखा )लेखा विषय सहित व्यवस्थापन वा वाणिज्य विषयमा स्नातक ( Bachelors in Account ) पास21-2521-30
सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकप्रमाणपत्र तह (Intermediate) पास18-2318-30
सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक ( लेखा )लेखा विषय सहित व्यवस्थापन वा वाणिज्य विषयमा प्रमाणपत्र तह ( Intermediate) पास18-2318-30
सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ( लेखा )लेखा विषय लिई एस.एल.सी पास18-2218-30
सशस्त्र प्रहरी जवान८ पास18-2218-30
स.प्र.प. खाना पकाउनेसाधारण लेखपढ18-250-0
सशस्त्र प्रहरी परिचरसाधारण लेखपढ18-250-0
स.प्र.प. हजामसाधारण लेखपढ18-250-0
स.प्र.प. टेलर्ससाधारण लेखपढ18-250-0
स.प्र.प. मोचीसाधारण लेखपढ18-250-0
स.प्र.प. पोडेसाधारण लेखपढ18-250-0
पदयोग्यताउमेर( वर्ष)उमेर(विभागीयको हकमा)( वर्ष)
सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकस्नातक ( Bachelors) पास21-3021-35
सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षकप्रमाणपत्र तह (Intermediate) पास18-2718-30
सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकप्रमाणपत्र तह (Intermediate) पास18-2718-30
प्रा.स.प्र.ह.(हार्डवेयर तथा नेटवर्क टेक्निसियन)टेष्ट पास18-2718-30
प्रा.स.प्र.ह.(मल्टिमिडिया डिजाईनर)टेष्ट पास18-2718-30
प्रा.स.प्र.ज.(लाईट सवारी चालक)८ पास18-2718-30
प्रा.स.प्र.ज.(जनरल मेकानिक्स)८ पास18-2718-30
प्रा.स.प्र.ज.(बेश गितार बादक)८ पास18-2718-30
प्रा.स.प्र.ज.(हेभी सवारी मेकानिक्स)८ पास18-2718-30
प्रा.स.प्र.ज.(फ्रिज तथा रेफ्रिजेरेशन टेक्निसियन)८ पास18-2718-30
प्रा.स.प्र.ज.(गायक)८ पास18-2718-30
प्रा.स.प्र.ज.(लाईट सवारी मेकानिक्स)८ पास18-2718-30
प्रा.स.प्र.ज.(सिकर्मी)८ पास18-2718-30
प्रा.स.प्र.ज.(मोटर साईकल मेकानिक्स)८ पास18-2718-30
प्रा.स.प्र.ज.(डकर्मी)८ पास18-2718-30
सशस्त्र प्रहरी जवान८ पास18-2718-30
प्रा.स.प्र.ज.(अटो पेन्टर)८ पास18-2718-30
प्रा.स.प्र.ज.(किबोर्ड बादक)८ पास18-2718-30
प्रा.स.प्र.ज.(अटो डेन्टर)८ पास18-2718-30
प्रा.स.प्र.ज.(दुक्कि तबला/ढोलक बादक)८ पास18-2718-30
सशस्त्र प्रहरी जवान - Painter८ पास18-2718-30
प्रा.स.प्र.ज.(अटो ईलेक्ट्रिसियन)८ पास18-2718-30
प्रा.स.प्र.ज.(ड्रमसेट/प्याड ड्रम बादक)८ पास18-2718-30
प्रा.स.प्र.ज.(हेभी सवारी चालक)८ पास18-2718-30
प्रा.स.प्र.ज.(ईलेक्ट्रिसियन वेल्डर)८ पास18-2718-30
प्रा.स.प्र.ज.(लिड गितार बादक)८ पास18-2718-30